Μερικά από τα γνωρίσματα που παρουσιάζουν τα δυσλεκτικά παιδιά κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας:

ΔΙΑΒΑΣΜΑ:

• διαβάζουν αργά, συλλαβιστά, χωρίς άνεση 

• δυσκολεύονται να διακρίνουν γράμματα που μοιάζουν οπτικά (π.χ.: m/n, b/d, l/t, p/d, u/n)

• παραποιούν λέξεις που μοιάζουν οπτικά π.χ.: διαβάζουν casa αντί cosa

• δεν κατανοούν πλήρως το κείμενο

• πηδούν ή χάνουν τη σειρά όταν διαβάζουν

• δεν σταματούν στα σημεία στίξης

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ:

• παραλείπουν ή προσθέτουν γράμματα ή και συλλαβές 

• αντιστρέφουν γράμματα (π.χ.: p/b, b/d, d/q/)

• κάνουν λάθη στις αποστρόφους (γράφουν un' po αντί για un po')

• δεν βάζουν τελείες

• κάνουν ορθογραφικά λάθη 

• δεν τηρούν τα διαστήματα μεταξύ λέξεων

• κρατούν το μολύβι αδέξια

• η εμφάνιση του γραπτού τους είναι ακατάστατη (μουντζούρες)

• δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους γραπτώς

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ:

• δεν κατανοούν σύνθετες προτάσεις 

• δεν καταλαβαίνουν μεταφορές, παρομοιώσεις ή τις πολλαπλές έννοιες μιας λέξης 

• δυσκολεύονται με τις προθέσεις και την έννοιά τους.

• δεν καταφέρνουν να συντάξουν σωστά 

• δυσκολεύονται να επιλέξουν την κατάλληλη λέξη καθώς μιλούν 

• όταν μιλούν παραλείπουν άρθρα, υποκείμενα και αντικείμενα και δυσκολεύονται να μάθουν το λεξιλόγιο

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής και παρορμητικότητα. Η προσοχή τους διασπάται εύκολα. Δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν στη σχολική δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν προσοχή.

Σε μεγαλύτερη ηλικία πιθανόν να κινούν συνέχεια τα πόδια τους, τα χέρια τους, τα χείλη τους ή ακόμα και τη γλώσσα τους. 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ:

Μπερδεύονται με την έννοια της σειράς και της διαδοχής όπως η αλφαβήτα, οι μέρες της εβδομάδας, οι μήνες του χρόνου.

ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:

Δυσκολεύονται στην κατανόηση χρονικών εννοιών (χθες, αύριο, μεθαύριο, κ.λ.π.). Αδυνατούν να προσανατολιστούν στο χώρο.

ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ

Με τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας εισάγουμε τα παιδιά σε ένα άλλο γλωσσικό σύστημα, το οποίο διαφέρει από το μητρικό τους.

Συχνά κατά τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας οι δυσλεκτικοί μαθητές ενδέχεται να εμφανίσουν την αδυναμία στην εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι απαραίτητο να παρουσιάσουν δυσκολίες στην ξένη γλώσσα όλοι οι μαθητές που έχουν δυσλεξία στη μητρική τους γλώσσα.

Για τη σωστή αντιμετώπιση του μαθησιακού προβλήματος, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξατομικεύσει τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής και να την προσαρμόσει στις ανάγκες κάθε παιδιού χωριστά. 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

• Βάλτε ξεκάθαρους και εφικτούς στόχους, διαφορετικά θα απογοητευτούν.

• Ενθαρρύνετέ τους να επιμείνουν όταν δυσκολεύονται.

• Επιβεβαιώστε ότι κατανοούν τις εργασίες που τους δίνετε.

• Μην τρέχετε ! Δώστε τους την ευκαιρία να εξασκηθούν αρκετά πάνω στη νέα ύλη.

• Κάντε συχνές επαναλήψεις για να τα εμπεδώσουν.

• Δώστε τους περισσότερο χρόνο να ολοκληρώσουν την εργασία.

• Χρησιμοποιήστε μαρκαδόρους διαφορετικού χρώματος για να μην χάνουν τη σειρά όταν αντιγράφουν από τον πίνακα.

• Διαβάστε τους την ύλη εάν κρίνετε ότι αυτό είναι απαραίτητο.

• Αξιολογείστε το γραπτό τους δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στο περιεχόμενο παρά στην ορθογραφία.

• Εξετάστε τους προφορικά όταν είναι δυνατόν.

• Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε θετικά σχόλια όταν διορθώνετε την εργασία τους ώστε να τους καλλιεργήσετε το κίνητρο για μάθηση.

• Βαθμολογείστε τους σε σχέση με την πρόοδο που έχουν σημειώσει και όχι συγκριτικά με τους συμμαθητές τους.

• Δώστε τους λιγότερη εργασία για το σπίτι (π.χ.: μικρότερες εκθέσεις, λιγότερες ασκήσεις).

• Αποφύγετε το έντονο χρώμα όταν διορθώνετε το γραπτό τους.

Εύχομαι καλή σχολική χρονιά ...!!! 🙂 

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr

Μεταβείτε στο Αρχείο Αναρτήσεων : Blog