Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών

Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθ. Ιταλικών

Μαθήματα Ιταλικών OnLine - Ιδιαίτερα

Τμήματα & Εξετάσεις (Προσαρμοσμένα για όλους) 

(Ειδικά προγράμματα για κάθε ηλικία, επίπεδο και απαίτηση - Ιδιαίτερα ή μικρά γκρουπ & για ενήλικες - online)

● Τμήματα για κάθε Απαίτηση: Για αρχάριους & προχωρημένους, μαθητές (από 13 ετών) & ενήλικες, φοιτητές & εργαζόμενους, εταιρίες & ιδιώτες. Για όλους όσους έχουν έλλειψη χρόνου μαθήματα από απόσταση, e-learning. Η ποιότητα μαθήματος online & η σωστή εκμάθηση είναι η αρχή για σίγουρη επιτυχία σε κάθε επαγγελματικό στόχο!

● Μαθήματα & Τμήματα: Ταχύρυθμα σε 5 μήνες (6 ώρες/εβδ), Εντατικά σε 8 μήνες (4 ώρες/εβδ) και Μεθοδικά σε 16 μήνες (2 ώρες/εβδ). Όλα προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες του καθενός (Β1 ή Β2), δυνατότητα Υπερταχύρυθμα μαθήματα που ολοκληρώνονται σε 4 μήνες (8 ώρες/εβδ) & Στοχευόμενα μαθήματα (π.χ. επικοινωνίας) με 1,5 ώρα/εβδ.

● Μικρά Γκρουπ: Γκρουπ 2-3 ατόμων σχηματίζονται από το italika.gr ή μπορείτε να τα σχηματίσετε εσείς (είναι πιο οικονομικά, συμφέρουν και λειτουργούν καλύτερα αν είστε γνωστοί π.χ. 2-3 φίλοι) με στοχευμένα ομαδικά προγραμμάτα σταδιακής & συστηματικής εκμάθησης και με εγγύηση Απόκτησης πτυχίου 100% !  (Θα πρέπει να συμβαδίζουν σε ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, ώρες, ημέρες & περιοχή!)

● Ιταλική Φιλολογία: Προετοιμασία για υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας αλλά και σπουδαστές που θέλουν να εμβαθύνουν στην ιταλική γλώσσα και κουλτούρα και να την μάθουν τόσο καλά ώστε να μπορούν να την διδάσκουν σωστά και υπεύθυνα! ( Περισσότερα εδώ! )

● Πιστοποιητικό - Βεβαίωση: Παρέχεται Πιστοποιητικό Βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων, επιπέδου αλλά και γνώσεων στην Ιταλική Γλώσσα (για όποιον επιθυμεί, συνήθως την βεβαίωση την ζητούν οι φοιτητές που πάνε στην Ιταλία για erasmus ως πιστοποίηση της ιταλικής γνώσης μέχρι να πάρουν το Πτυχίο τους).

● Αναπλήρωση χαμένων ωρών:  Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων μόνο στις υπάρχουσες ελεύθερες ώρες που είναι αναρτημένες στο site (μέσα σε 5 ημέρες) αν υπάρχουν, ενημερώνοντας πάντα εγκαίρως (μια ημέρα πριν) ή επιστρέφεται το 50% της αξίας των χαμένων μαθημάτων αν είναι πολλά.

●  Οι πιο συχνές ερωτήσεις:  Ότι αφορά  τα μαθήματα on line : Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τμήματα & Εξετάσεις (Προσαρμοσμένα για όλους) 

(Ειδικά προγράμματα για κάθε ηλικία, επίπεδο και απαίτηση - Ιδιαίτερα ή μικρά γκρουπ & για ενήλικες -online)

● Τμήματα για κάθε Απαίτηση: Για αρχάριους & προχωρημένους, μαθητές (από 13 ετών) & ενήλικες, φοιτητές & εργαζόμενους, εταιρίες & ιδιώτες. Για όλους όσους έχουν έλλειψη χρόνου μαθήματα από απόσταση, e-learning. Η ποιότητα μαθήματος online & η σωστή εκμάθηση είναι η αρχή για σίγουρη επιτυχία σε κάθε επαγγελματικό στόχο!

● Μαθήματα & Τμήματα: Ταχύρυθμα σε 5 μήνες (6 ώρες/εβδ), Εντατικά σε 8 μήνες (4 ώρες/εβδ) και Μεθοδικά σε 16 μήνες (2 ώρες/εβδ). Όλα προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες του καθενός (Β1 ή Β2), δυνατότητα Υπερταχύρυθμα μαθήματα που ολοκληρώνονται σε 4 μήνες (8 ώρες/εβδ) & Στοχευόμενα μαθήματα (π.χ. επικοινωνίας) με 1,5 ώρα/εβδ.

● Μικρά Γκρουπ: Γκρουπ 2-3 ατόμων σχηματίζονται από το italika.gr ή μπορείτε νατα  σχηματίσετε εσείς (είναι πιο οικονομικά, συμφέρουν και λειτουργούν καλύτερα αν είστε γνωστοί π.χ. 2-3 φίλοι) με στοχευμένα ομαδικά προγραμμάτα σταδιακής & συστηματικής εκμάθησης και με εγγύηση Απόκτησης πτυχίου 100% !  (Θα πρέπει να συμβαδίζουν σε ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, ώρες, ημέρες & περιοχή!)

● Ιταλική Φιλολογία: Προετοιμασία για υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας αλλά και σπουδαστές που θέλουν να εμβαθύνουν στην ιταλική γλώσσα και κουλτούρα και να την μάθουν τόσο καλά ώστε να μπορούν να την διδάσκουν σωστά και υπεύθυνα!  ( Περισσότερα εδώ! )

● Πιστοποιητικό - Βεβαίωση: Παρέχεται Πιστοποιητικό Βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων, επιπέδου αλλά και γνώσεων στην Ιταλική Γλώσσα (για όποιον επιθυμεί, συνήθως την βεβαίωση την ζητούν οι φοιτητές που πάνε στην Ιταλία για erasmus ως πιστοποίηση της ιταλικής γνώσης μέχρι να πάρουν το Πτυχίο τους).

● Αναπλήρωση χαμένων ωρών:  Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων μόνο στις υπάρχουσες ελεύθερες ώρες που είναι αναρτημένες στο site (μέσα σε 5 ημέρες) αν υπάρχουν, ενημερώνοντας πάντα εγκαίρως (μια ημέρα πριν) ή επιστρέφεται το 50% της αξίας των χαμένων μαθημάτων αν είναι πολλά.

●  Οι πιο συχνές ερωτήσεις:  Ότι αφορά  τα μαθήματα on line : Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τμήματα & Εξετάσεις (Προσαρμοσμένα για όλους) 

(Ειδικά προγράμματα για κάθε ηλικία, επίπεδο και απαίτηση - Ιδιαίτερα ή μικρά γκρουπ & για ενήλικες -online)

● Τμήματα για κάθε Απαίτηση: Για αρχάριους & προχωρημένους, μαθητές (από 13 ετών) & ενήλικες, φοιτητές & εργαζόμενους, εταιρίες & ιδιώτες. Για όλους όσους έχουν έλλειψη χρόνου μαθήματα από απόσταση, e-learning. Η ποιότητα μαθήματος online & η σωστή εκμάθηση είναι η αρχή για σίγουρη επιτυχία σε κάθε επαγγελματικό στόχο!

● Μαθήματα & Τμήματα: Ταχύρυθμα σε 5 μήνες (6 ώρες/εβδ), Εντατικά σε 8 μήνες (4 ώρες/εβδ) και Μεθοδικά σε 16 μήνες (2 ώρες/εβδ). Όλα προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες του καθενός (Β1 ή Β2), δυνατότητα Υπερταχύρυθμα μαθήματα που ολοκληρώνονται σε 4 μήνες (8 ώρες/εβδ) & Στοχευόμενα μαθήματα (π.χ. επικοινωνίας) με 1,5 ώρα/εβδ.

● Μικρά Γκρουπ: Γκρουπ 2-3 ατόμων σχηματίζονται από το italika.gr ή μπορείτε να τα σχηματίσετε εσείς (είναι πιο οικονομικά, συμφέρουν και λειτουργούν καλύτερα αν είστε γνωστοί π.χ. 2-3 φίλοι) με στοχευμένα ομαδικά προγραμμάτα σταδιακής & συστηματικής εκμάθησης και με εγγύηση Απόκτησης πτυχίου 100% !  (Θα πρέπει να συμβαδίζουν σε ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, ώρες, ημέρες & περιοχή!)

● Ιταλική Φιλολογία: Προετοιμασία για υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας  αλλά και σπουδαστές που θέλουν να εμβαθύνουν στην ιταλική γλώσσα και κουλτούρα και να την μάθουν τόσο καλά ώστε να μπορούν να την διδάσκουν σωστά και υπεύθυνα!  ( Περισσότερα εδώ! )

● Πιστοποιητικό - Βεβαίωση: Παρέχεται Πιστοποιητικό Βεβαίωσης  παρακολούθησης μαθημάτων, επιπέδου αλλά και γνώσεων στην Ιταλική Γλώσσα (για όποιον επιθυμεί, συνήθως την βεβαίωση την ζητούν οι φοιτητές που πάνε στην Ιταλία για erasmus ως πιστοποίηση της ιταλικής γνώσης μέχρι να πάρουν το Πτυχίο τους).

Αναπλήρωση χαμένων ωρών: Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων μόνο στις υπάρχουσες ελεύθερες ώρες που είναι αναρτημένες στο site (μέσα σε 5 ημέρες) αν υπάρχουν, ενημερώνοντας πάντα εγκαίρως (μια ημέρα πριν) ή επιστρέφεται το 50% της αξίας των χαμένων μαθημάτων αν είναι πολλά.

Οι πιο συχνές ερωτήσεις:  Ότι αφορά  τα μαθήματα on line : Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τμήματα & Εξετάσεις (Προσαρμοσμένα για όλους) 

(Ειδικά προγράμματα για κάθε ηλικία, επίπεδο και απαίτηση - Ιδιαίτερα ή μικρά γκρουπ & για ενήλικες -online)

● Τμήματα για κάθε Απαίτηση: Για αρχάριους & προχωρημένους, μαθητές (από 13 ετών) & ενήλικες, φοιτητές & εργαζόμενους, εταιρίες & ιδιώτες. Για όλους όσους έχουν έλλειψη χρόνου μαθήματα από απόσταση, e-learning. Η ποιότητα μαθήματος online & η σωστή εκμάθηση είναι η αρχή για σίγουρη επιτυχία σε κάθε επαγγελματικό στόχο!

● Μαθήματα & Τμήματα: Ταχύρυθμα σε 5 μήνες (6 ώρες/εβδ), Εντατικά σε 8 μήνες (4 ώρες/εβδ) και Μεθοδικά σε 16 μήνες (2 ώρες/εβδ). Όλα προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες του καθενός (Β1 ή Β2), δυνατότητα Υπερταχύρυθμα μαθήματα που ολοκληρώνονται σε 4 μήνες (8 ώρες/εβδ) & Στοχευόμενα μαθήματα (π.χ. επικοινωνίας) με 1,5 ώρα/εβδ.

● Μικρά Γκρουπ: Γκρουπ 2-3 ατόμων σχηματίζονται από το italika.gr ή μπορείτε να τα σχηματίσετε εσείς (είναι πιο οικονομικά, συμφέρουν και λειτουργούν καλύτερα αν είστε γνωστοί π.χ. 2-3 φίλοι) με στοχευμένα ομαδικά προγραμμάτα σταδιακής & συστηματικής εκμάθησης και με εγγύηση Απόκτησης πτυχίου 100% !  (Θα πρέπει να συμβαδίζουν σε ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, ώρες, ημέρες & περιοχή!)

● Ιταλική Φιλολογία: Προετοιμασία για υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας αλλά και σπουδαστές που θέλουν να εμβαθύνουν στην ιταλική γλώσσα και κουλτούρα και να την μάθουν τόσο καλά ώστε να μπορούν να την διδάσκουν σωστά και υπεύθυνα! ( Περισσότερα εδώ! )

● Πιστοποιητικό - Βεβαίωση: Παρέχεται Πιστοποιητικό Βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων, επιπέδου αλλά και γνώσεων στην Ιταλική Γλώσσα (για όποιον επιθυμεί, συνήθως την βεβαίωση την ζητούν οι φοιτητές που πάνε στην Ιταλία για erasmus ως πιστοποίηση της ιταλικής γνώσης μέχρι να πάρουν το Πτυχίο τους).

Αναπλήρωση χαμένων ωρών: Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων μόνο στις υπάρχουσες ελεύθερες ώρες που είναι αναρτημένες στο site (μέσα σε 5 ημέρες) αν υπάρχουν, ενημερώνοντας πάντα εγκαίρως (μια ημέρα πριν) ή επιστρέφεται το 50% της αξίας των χαμένων μαθημάτων αν είναι πολλά.

● Οι πιο συχνές ερωτήσεις:  Ότι αφορά  τα μαθήματα on line : Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τμήματα & Εξετάσεις (Προσαρμοσμένα για όλους)

(Ειδικά προγράμματα για κάθε ηλικία, επίπεδο και απαίτηση - Ιδιαίτερα ή μικρά γκρουπ & για ενήλικες -online)

● Τμήματα για κάθε Απαίτηση: Για αρχάριους & προχωρημένους, μαθητές (από 13 ετών) & ενήλικες, φοιτητές & εργαζόμενους, εταιρίες & ιδιώτες. Για όλους όσους έχουν έλλειψη χρόνου μαθήματα από απόσταση, e-learning. Η ποιότητα μαθήματος online & η σωστή εκμάθηση είναι η αρχή για σίγουρη επιτυχία σε κάθε επαγγελματικό στόχο!

● Μαθήματα & Τμήματα: Ταχύρυθμα σε 5 μήνες (6 ώρες/εβδ), Εντατικά σε 8 μήνες (4 ώρες/εβδ) και Μεθοδικά σε 16 μήνες (2 ώρες/εβδ). Όλα προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες του καθενός (Β1 ή Β2), δυνατότητα Υπερταχύρυθμα μαθήματα που ολοκληρώνονται σε 4 μήνες (8 ώρες/εβδ) & Στοχευόμενα μαθήματα (π.χ. επικοινωνίας) με 1,5 ώρα/εβδ.

● Μικρά Γκρουπ: Γκρουπ 2-3 ατόμων σχηματίζονται από το italika.gr ή μπορείτε να τα σχηματίσετε εσείς (είναι πιο οικονομικά, συμφέρουν και λειτουργούν καλύτερα αν είστε γνωστοί π.χ. 2-3 φίλοι) με στοχευμένα ομαδικά προγραμμάτα σταδιακής & συστηματικής εκμάθησης και με εγγύηση Απόκτησης πτυχίου 100% !  (Θα πρέπει να συμβαδίζουν σε ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, ώρες, ημέρες & περιοχή!)

Ιταλική Φιλολογία: Προετοιμασίαια για υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας αλλά και σπουδαστές που θέλουν να εμβαθύνουν στην ιταλική γλώσσα και κουλτούρα και να την μάθουν τόσο καλά ώστε να μπορούν να την διδάσκουν σωστά και υπεύθυνα!  ( Περισσότερα εδώ! )

● Πιστοποιητικό - Βεβαίωση:  Παρέχεται Πιστοποιητικό Βεβαίωσης  παρακολούθησης μαθημάτων, επιπέδου αλλά και γνώσεων στην Ιταλική Γλώσσα (για όποιον επιθυμεί, συνήθως την βεβαίωση την ζητούν οι φοιτητές που πάνε στην Ιταλία για erasmus ως πιστοποίηση της ιταλικής γνώσης μέχρι να πάρουν το Πτυχίο τους).

Αναπλήρωση χαμένων ωρών: Δωρεάν αναπλήρωση μαθημάτων μόνο στις υπάρχουσες ελεύθερες ώρες που είναι αναρτημένες στο site (μέσα σε 5 ημέρες) αν υπάρχουν, ενημερώνοντας πάντα εγκαίρως (μια ημέρα πριν) ή επιστρέφεται το 50% της αξίας των χαμένων μαθημάτων αν είναι πολλά.

Οι πιο συχνές ερωτήσεις:  Ότι αφορά τα μαθήματα on line : Ερωτήσεις και απαντήσεις

 

SUPER Προσφορά

Εκπτώσεις & προσφορές έως -40%! 
Η πιο οικονομική Τιμή!

SUPER Προσφορά

Εκπτώσεις & προσφορές έως -40%! 
Η πιο οικονομική Τιμή!

ιδιαίτερα ιταλικά, italika online

Δώρο έως 1,5 μήνα το χρόνο!
Κέρδος έως 560 €/έτος

Δώρο έως 1,5 μήνα το χρόνο!
Κέρδος έως 560 €/έτος

Εγγύηση Πτυχίου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 100%
σε όλους τους μαθητές! 

Εγγύηση Πτυχίου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
100% σε όλους τους μαθητές! 

Εγγύηση

Ενημερωθείτε για την Εγγύηση!

Επίπεδα, διάρκεια & δομή

● Elementare - Intermedio: Επίπεδο εξασφάλισης των βασικών δομών & μηχανισμών της ιταλικής γλώσσας & κάλυψη του βασικού λεξιλογίου. Διάρκεια 9 μήνες (3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (2), ΚΠΓ (Β1)

● Medio : Εμπλουτισμός του λεξιλογίου, επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εμπέδωση του στο λόγο (γραπτό και προφορικό). Διάρκεια 9 μήνες (3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (3), ΚΠΓ (Β2)

● Superiore - Avanzato : Τμήμα - επίπεδο τελειοποίησης και προσωπικός δημιουργικός χειρισμός της γλώσσας. Διάρκεια 9 μήνες (124 ώρες, 3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (4,5), ΚΠΓ (Γ1,Γ2), Diploma.

Επίπεδα, διάρκεια & δομή

● Elementare - Intermedio: Επίπεδο εξασφάλισης των βασικών δομών & μηχανισμών της ιταλικής γλώσσας & κάλυψη του βασικού λεξιλογίου. Διάρκεια 9 μήνες (3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (2), ΚΠΓ (Β1)

● Medio : Εμπλουτισμός του λεξιλογίου, επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εμπέδωση του στο λόγο (γραπτό και προφορικό). Διάρκεια 9 μήνες (3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (3), ΚΠΓ (Β2)

● Superiore - Avanzato : Τμήμα - επίπεδο τελειοποίησης και προσωπικός δημιουργικός χειρισμός της γλώσσας. Διάρκεια 9 μήνες (124 ώρες, 3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (4,5), ΚΠΓ (Γ1,Γ2), Diploma.

Επίπεδα, διάρκεια & δομή

● Elementare - Intermedio: Επίπεδο εξασφάλισης των βασικών δομών & μηχανισμών της ιταλικής γλώσσας & κάλυψη του βασικού λεξιλογίου. Διάρκεια 9 μήνες ( 3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (2), ΚΠΓ (Β1)

● Medio : Εμπλουτισμός του λεξιλογίου, επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εμπέδωση του στο λόγο (γραπτό και προφορικό). Διάρκεια 9 μήνες (3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (3), ΚΠΓ (Β2)

● Superiore - Avanzato : Τμήμα - επίπεδο τελειοποίησης και προσωπικός δημιουργικός χειρισμός της γλώσσας. Διάρκεια 9 μήνες (124 ώρες, 3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (4,5), ΚΠΓ (Γ1,Γ2), Diploma.

Επίπεδα, διάρκεια & δομή

● Elementare - Intermedio: Επίπεδο εξασφάλισης των βασικών δομών & μηχανισμών της ιταλικής γλώσσας & κάλυψη του βασικού λεξιλογίου. Διάρκεια 9 μήνες (3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (2), ΚΠΓ (Β1)

● Medio : Εμπλουτισμός του λεξιλογίου, επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εμπέδωση του στο λόγο (γραπτό και προφορικό). Διάρκεια 9 μήνες (3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (3), ΚΠΓ (Β2)

● Superiore - Avanzato : Τμήμα - επίπεδο τελειοποίησης και προσωπικός δημιουργικός χειρισμός της γλώσσας. Διάρκεια 9 μήνες (124 ώρες, 3-4 ώρες/εβδ). Εξετάσεις CELI (4,5), ΚΠΓ (Γ1,Γ2), Diploma.

Εξετάσεις & διπλώματα ιταλικών 

(Αναγνωρισμένες εξετάσεις από το ελληνικό κράτος - ΑΣΕΠ)

● CELI : Διπλώματα CELI (2, 3, 4, 5) του Universita` di Perugia. Διεξάγονται 3 φορές τον χρόνο, Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέμβριο.

● ΚΠΓ : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Β1, Β2, Γ1, Γ2).  Διεξάγονται δυο φορές τον χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο.

● Diploma : Diploma di lingua Italiana από το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Διεξάγονται δυο φορές τον χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο.

Εξετάσεις & διπλώματα ιταλικών 

(Αναγνωρισμένες εξετάσεις από το ελληνικό κράτος - ΑΣΕΠ)

● CELI : Διπλώματα CELI (2, 3, 4, 5) του Universita` di Perugia. Διεξάγονται 3 φορές τον χρόνο, Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέμβριο.

● ΚΠΓ : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Β1, Β2, Γ1, Γ2).  Διεξάγονται δυο φορές τον χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο.

● Diploma : Diploma di lingua Italiana από το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Διεξάγονται δυο φορές τον χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο.

Εξετάσεις & διπλώματα ιταλικών 

(Αναγνωρισμένες εξετάσεις από το ελληνικό κράτος - ΑΣΕΠ)

● CELI : Διπλώματα CELI (2, 3, 4, 5) του Universita` di Perugia . 

● Diploma : Diploma di lingua Italiana από το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών. 

● ΚΠΓ : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Β1, Β2, Γ1, Γ2) . 

Διάρκεια Επιπέδων : Για την ολοκλήρωση κάθε επίπεδο Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2  της Ιταλικής Γλώσσας απαιτούνται  60 ώρες διδακτικές.

ΑΣΕΠ : Αναγνωρισμένα πτυχία από το ελληνικό κράτος ως Μέτρια γνώση το ΚΠΓ Β1 & CELI 2, ως Καλή γνώση το ΚΠΓ Β2 & CELI 3, ως Πολύ καλή γνώση το ΚΠΓ Γ1,  CELI 4 & Diploma di lingua Italiana και ως Άριστη γνώση το ΚΠΓ Γ2, CELI 5 & Diploma di lingua Italiana.

Επόμενες εξετάσεις Celi 

Υπολογίστε το χρόνο που απομένει και τα μαθήματα έως τις επόμενες εξετάσεις Celi.

Οι Επόμενες εξετάσεις Celi είναι :

Επόμενες εξετάσεις Celi

Υπολογίστε το χρόνο που απομένει και τα μαθήματα έως τις επόμενες εξετάσεις Celi

Οι Επόμενες εξετάσεις Celi είναι :

Επόμενες εξετάσεις Celi 

Υπολογίστε το χρόνο που απομένει και τα μαθήματα έως τις επόμενες εξετάσεις Celi

Οι Επόμενες εξετάσεις Celi είναι :
Υπολογίστε διάρκεια ολοκλήρωσης 

Υπολογίστε την διάρκεια ολοκλήρωσης επιπέδου Β1 ή Β2 σε σχέση με τις εβδομαδιαίες ώρες. Χρειάζονται περίπου 124 ώρες μαζί με την προετοιμασία εξετάσεων (Γράψτε τις Ώρες / Εβδομάδα & Υπολογίστε!):

Υπολογίστε διάρκεια ολοκλήρωσης 

Υπολογίστε την διάρκεια ολοκλήρωσης επιπέδου Β1 ή Β2 σε σχέση με τις εβδομαδιαίες ώρες. Χρειάζονται περίπου 124 ώρες μαζί με την προετοιμασία εξετάσεων (Γράψτε τις Ώρες / Εβδομάδα & Υπολογίστε!):Ώρες / Εβδομάδα (1.5 , 2 , 2.5 , 3 , 4 , ... κλπ.) :

Ολοκλήρωση σε μήνες :

● Για εγγραφή στα μαθήματα ιταλικών on line ιδιαίτερα ή γκρουπ συμπληρώστε τη φόρμα : Φόρμα Εγγραφής

Email : italika@italika.gr
Skype : italikastathis
Τηλ :  2102017907 
Κιν  :  6977477174
Viber : +306977477174 
Gmail : italikastathis@gmail.com

Τριανταφύλλου Ι. Ευστάθιος 
( Καθηγητής Ιταλικών )

Ακολουθήστε μας :

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας

ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online

Scan vCard QR-Code - www.italika.gr

Μαθήματα Ιταλικών Online - Ιδιαίτερα ή Μικρά Γκρουπ

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr 

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr