Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών

Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθ. Ιταλικών

Μαθήματα Ιταλικών OnLine - Ιδιαίτερα

Ιταλική φιλολογία (Πλήρη προετοιμασία) 

(Προετοιμασία για υποψήφιους Ιταλ. Φιλολογίας & ενισχυτικά μαθήματα σε φοιτητές Ι.Φ. - Κέντρο Ιταλικών)

● Προετοιμασία: Πλήρη ειδική προετοιμασία για τους υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας (Αθηνών & Θεσσαλονίκης) με δυνατότητα ταχύρυθμων μαθημάτων, πλούσιο υλικό, σταδιακή & συστηματική εκμάθηση της γλώσσας και με ανάλυση όλων των παλαιότερων θεμάτων εισαγωγικών εξετάσεων έως και σήμερα με άριστα αποτελέσματα και σίγουρη επιτυχία ! (Ολοκλήρωση της ύλης σε 124 ώρες)

● Φοιτητές Ιτ.Φιλολογίας: Ενισχυτικά μαθήματα ολοκλήρωση της Ιταλική γλώσσας (Ιταλική γλώσσα 1 έως 8), δίνεται έμφαση στις γλωσσικές, μορφολογικές και συντακτικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας (λεξικολογία), στην δημιουργική γραφή, ανάλυση λαθών στην εκμάθηση της γλώσσας, φρασεολογία και παροιμιολογία.

● Παροχές: Παρέχεται πλούσιο υλικό ηλεκτρονικής μορφής σε όλους τους μαθητές : Ακουστικό, διδακτικό,  γραμματική, ενισχυτικές ασκήσεις και λογοτεχνικά κείμενα από σύγχρονους ή κλασικούς ιταλούς συγγραφείς.  Επίσης μέσα από τις σελίδες μας θα βρείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ιταλικά κανάλια για άμεση επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εξοικείωση της γλώσσας.

● Εγγύηση: Η Εγγύηση Πτυχίου ισχύει και στην Ιταλ. Φιλολογία με σίγουρη επιτυχία 100% !

Online από των χώρο σας: Ενημερωθείτε για τα μαθήματα ιταλικών On Line : Μαθήματα On Line

 

 

Ιταλική φιλολογία (Πλήρη προετοιμασία) 

(Προετοιμασία για υποψήφιους Ιταλ. Φιλολογίας & ενισχυτικά μαθήματα σε φοιτητές - Κέντρο Ιταλικών)

● Προετοιμασία: Πλήρη ειδική προετοιμασία για τους υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας (Αθηνών & Θεσσαλονίκης) με δυνατότητα ταχύρυθμων μαθημάτων, πλούσιο υλικό, σταδιακή & συστηματική εκμάθηση της γλώσσας και με ανάλυση όλων των παλαιότερων θεμάτων εισαγωγικών εξετάσεων έως και σήμερα  με άριστα αποτελέσματα και σίγουρη επιτυχία ! (Ολοκλήρωση της ύλης σε 124 ώρες)

● Φοιτητές Ιτ.Φιλολογίας: Ενισχυτικά μαθήματα ολοκλήρωση της Ιταλική γλώσσας (Ιταλική γλώσσα 1 έως 8), δίνεται έμφαση στις γλωσσικές, μορφολογικές και συντακτικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας (λεξικολογία), στην δημιουργική γραφή, ανάλυση λαθών στην εκμάθηση της γλώσσας, φρασεολογία και παροιμιολογία.

● Παροχές: Παρέχεται πλούσιο υλικό ηλεκτρονικής μορφής σε όλους τους μαθητές: Ακουστικό, διδακτικό, γραμματική, ενισχυτικές ασκήσεις και λογοτεχνικά κείμενα από σύγχρονους ή κλασικούς ιταλούς συγγραφείς. Επίσης μέσα από τις σελίδες μας θα βρείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ιταλικά κανάλια για άμεση επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εξοικείωση της γλώσσας.

● Εγγύηση: Η Εγγύηση Πτυχίου ισχύει και στην Ιταλ. Φιλολογία με σίγουρη επιτυχία 100% !

Online από των χώρο σας: Ενημερωθείτε για τα μαθήματα ιταλικών On Line : Μαθήματα On Line

 

 

Ιταλική φιλολογία (Πλήρη προετοιμασία) 

(Προετοιμασία για υποψήφιους Ιταλ. Φιλολογίας & ενισχυτικά μαθήματα σε φοιτητές - Κέντρο Ιταλικών)

● Προετοιμασία: Πλήρη ειδική προετοιμασία για τους υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας (Αθηνών & Θεσσαλονίκης) με δυνατότητα ταχύρυθμων μαθημάτων, πλούσιο υλικό, σταδιακή & συστηματική εκμάθηση της γλώσσας και με ανάλυση όλων των παλαιότερων θεμάτων εισαγωγικών εξετάσεων έως και σήμερα με άριστα αποτελέσματα και σίγουρη επιτυχία ! (Ολοκλήρωση της ύλης σε 124 ώρες)

● Φοιτητές Ιτ.Φιλολογίας: Ενισχυτικά μαθήματα ολοκλήρωση της Ιταλική γλώσσας (Ιταλική γλώσσα 1 έως 8), δίνεται έμφαση στις γλωσσικές, μορφολογικές και συντακτικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας (λεξικολογία), στην δημιουργική γραφή, ανάλυση λαθών στην εκμάθηση της γλώσσας, φρασεολογία και παροιμιολογία.

● Παροχές: Παρέχεται πλούσιο υλικό ηλεκτρονικής μορφής σε όλους τους μαθητές: Ακουστικό, διδακτικό, γραμματική, ενισχυτικές ασκήσεις και λογοτεχνικά κείμενα από σύγχρονους ή κλασικούς ιταλούς συγγραφείς. Επίσης μέσα από τις σελίδες μας θα βρείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ιταλικά κανάλια για άμεση επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εξοικείωση της γλώσσας.

● Εγγύηση: Η Εγγύηση Πτυχίου ισχύει και στην Ιταλ. Φιλολογία για σίγουρη επιτυχία 100% !

Online από των χώρο σαςΕνημερωθείτε για τα μαθήματα On Line : Μαθήματα On Line

Ιταλική φιλολογία (Πλήρη προετοιμασία)

(Προετοιμασία για υποψήφιους Ιταλ. Φιλολογίας & ενισχυτικά μαθήματα σε φοιτητές - Κέντρο Ιταλικών)

● Προετοιμασία: Πλήρη ειδική προετοιμασία για τους υποψήφιους Ιταλικής Φιλολογίας (Αθηνών & Θεσσαλονίκης) με δυνατότητα ταχύρυθμων μαθημάτων, πλούσιο υλικό, σταδιακή & συστηματική εκμάθηση της γλώσσας και με ανάλυση όλων των παλαιότερων θεμάτων εισαγωγικών εξετάσεων έως και σήμερα με άριστα αποτελέσματα και σίγουρη επιτυχία ! (Ολοκλήρωση της ύλης σε 124 ώρες)

● Φοιτητές Ιτ.Φιλολογίας: Ενισχυτικά μαθήματα ολοκλήρωση της Ιταλική γλώσσας (Ιταλική γλώσσα 1 έως 8), δίνεται έμφαση στις γλωσσικές, μορφολογικές και συντακτικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας (λεξικολογία), στην δημιουργική γραφή, ανάλυση λαθών στην εκμάθηση της γλώσσας, φρασεολογία και παροιμιολογία.

● Παροχές: Παρέχεται πλούσιο υλικό ηλεκτρονικής μορφής σε όλους τους μαθητές: Ακουστικό, διδακτικό, γραμματική, ενισχυτικές ασκήσεις και λογοτεχνικά κείμενα από σύγχρονους ή κλασικούς ιταλούς συγγραφείς.   Επίσης μέσα από τις σελίδες μας θα βρείτε όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ιταλικά κανάλια για άμεση επαφή με την ιταλική κουλτούρα και εξοικείωση της γλώσσας.

● Εγγύηση: Η Εγγύηση Πτυχίου ισχύει και στην Ιταλ. Φιλολογία με σίγουρη επιτυχία 100% !

Online από των χώρο σας: Ενημερωθείτε για τα μαθήματα ιταλικών On Line : Μαθήματα On Line

 

SUPER Προσφορά

Εκπτώσεις & προσφορές έως -40%! 
Η πιο οικονομική Τιμή!

SUPER Προσφορά

Εκπτώσεις & προσφορές έως -40%! 
Η πιο οικονομική Τιμή!

ιδιαίτερα ιταλικά, italika online

Δώρο έως 1,5 μήνα το χρόνο!
Κέρδος έως  560 €/έτος

Δώρο έως 1,5 μήνα το χρόνο!
Κερδίστε έως & 560 €/έτος

Εγγύηση Πτυχίου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 100%
σε όλους τους μαθητές! 

Εγγύηση Πτυχίου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 100%
σε όλους τους μαθητές! 

Εγγύηση

Ενημερωθείτε για την Εγγύηση!

Email : italika@italika.gr
Skype : italikastathis
Τηλ :  2102017907 
Κιν  :  6977477174
Viber : +306977477174 
Gmail : italikastathis@gmail.com

Τριανταφύλλου Ι. Ευστάθιος 
( Καθηγητής Ιταλικών )

Ακολουθήστε μας :

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας

ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online

Scan vCard QR-Code - www.italika.gr

Μαθήματα Ιταλικών Online - Ιδιαίτερα ή Μικρά Γκρουπ

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr 

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr