Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών

Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθ. Ιταλικών

Μαθήματα Ιταλικών OnLine - Ιδιαίτερα

Ασκήσεις ιταλικών δωρεάν On Line

(Περισσότερες από 2500 ασκήσεις & μαθήματα δωρεάν online αυξανόμενης δυσκολίας, για σίγουρη επιτυχία!)

Οι Ασκήσεις Ιταλικών του italika.gr καλύπτουν όλη την Ιταλική Γραμματική και έχουν στόχο την βελτίωση του μαθητή αλλά και το ερέθισμα για αναζήτηση της λύσης. Για τον σκοπό αυτό δεν σας δίνετε η σωστή απάντηση και προχωρά στην επόμενη ερώτηση . Οι ασκήσεις εμπλουτίζονται και ανανεώνονται συνεχώς με νέα και πολλά Quiz/test. Επιμέλεια ασκήσεων: Τριαντάφυλλου Ι. Ευστάθιος – Καθηγητής Ιταλικών.

● Την Ιταλική Γραμματική (δωρεάν) θα την αναζητήσετε στο Blog του italika.gr αλλά και τις ανακοινώσεις για τις εξετάσεις. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να αναρτηθούν εδώ. 

●  Μαθήματα & Ασκήσεις : Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμοσμένων στοχευόμενων μαθημάτων μόνο Ασκήσεων μέσω Skype για να ξεδιαλύνετε κάθε σας απορία σας και να εμβαθύνετε στη γλώσσα. Ενημερωθείτε για τα μαθήματα ιταλικών μέσω Skype : Μαθήματα On Line

●  Στους μαθητές: Στους μαθητές του italika.gr δίνονται έξτρα ατομικά πακέτα ασκήσεων.

Ασκήσεις On Line free

(Περισσότερες από 2500 ασκήσεις & μαθήματα δωρεάν online αυξανόμενης δυσκολίας, για σίγουρη επιτυχία!)

Οι Ασκήσεις Ιταλικών του italika.gr καλύπτουν όλη την Ιταλική Γραμματική και έχουν στόχο την βελτίωση του μαθητή αλλά και το ερέθισμα για αναζήτηση της λύσης. Για τον σκοπό αυτό δεν σας δίνετε η σωστή απάντηση και προχωρά στην επόμενη ερώτηση . Οι ασκήσεις εμπλουτίζονται και ανανεώνονται συνεχώς με νέα και πολλά Quiz/test. Επιμέλεια ασκήσεων: Τριαντάφυλλου Ι. Ευστάθιος – Καθηγητής Ιταλικών.

● Την Ιταλική Γραμματική (δωρεάν) θα την αναζητήσετε στο Blog του italika.gr αλλά και τις ανακοινώσεις για τις εξετάσεις. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούν να αναρτηθούν εδώ. 

●  Μαθήματα & Ασκήσεις : Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμοσμένων στοχευόμενων μαθημάτων μόνο Ασκήσεων μέσω Skype για να ξεδιαλύνετε κάθε σας απορία σας και να εμβαθύνετε στη γλώσσα. Ενημερωθείτε για τα μαθήματα ιταλικών μέσω Skype : Μαθήματα On Line

●  Στους μαθητές: Στους μαθητές του italika.gr δίνονται έξτρα ατομικά πακέτα ασκήσεων.

Ασκήσεις : Επιπέδου Celi 2

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! (Η σελίδα ακόμη κατασκευάζεται)

Ασκήσεις : Επιπέδου Celi 2

Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! (Η σελίδα ακόμη κατασκευάζεται)

Ασκήσεις Επιπέδου Celi 2

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! (Η σελίδα ακόμη κατασκευάζεται)

SUPER Προσφορά

Εκπτώσεις & προσφορές έως -40%! 
Η πιο οικονομική Τιμή!

SUPER Προσφορά

Εκπτώσεις & προσφορές έως -40%! 
Η πιο οικονομική Τιμή!

ιδιαίτερα ιταλικά, italika online

Δώρο έως 1,5 μήνα το χρόνο!
Κέρδος έως 560 €/έτος

Δώρο έως 1,5 μήνα το χρόνο!
Κέρδος έως 560 €/έτος

Εγγύηση Πτυχίου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 100%
σε όλους τους μαθητές! 

Εγγύηση Πτυχίου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 100%
 σε όλους τους μαθητές! 

Εγγύηση

Ενημερωθείτε για την Εγγύηση!


Quiz/Test & Σταυρόλεξα :

Ασκήσεις : Επαναληπτικές Celi 2  

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! 

Ασκήσεις Επαναληπτικές Celi 2  

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! Ασκήσεις : Επιπέδου Celi 3

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! (Η σελίδα ακόμη κατασκευάζεται)

Ασκήσεις Επιπέδου Celi 3

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! Test αξιολόγησης επιπέδου Celi 2

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! 

Test αξιολόγησης επιπέδου Celi 2

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! (Η σελίδα ακόμη κατασκευάζεται)

Test αξιολόγησης επιπέδου Celi 3

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! 

Test αξιολόγησης επιπέδου Celi 3

● Οδηγίες : Κάντε κλικ στο κουτάκι της Άσκηση και ακολουθείστε τις οδηγίες στο πλαίσιο που ανοίγει. Με παρατεταμένο ή συνεχόμενο πάτημα του ESC βγαίνετε! 

Βασικό Test αξιολόγησης Celi 2

Οδηγίες : Στο παρακάτω Test,  γράψτε το σωστό στο λευκό κενό που έχει κάτω από την πρόταση και πατήστε ΟΚ !  Όχι Enter !

Βασικό Test αξιολόγησης Celi 2

Οδηγίες : Στο παρακάτω Test,  γράψτε το σωστό στο λευκό κενό που έχει κάτω από την πρόταση και πατήστε ΟΚ !  Όχι Enter !

1. Maria tu ( nascere ) ... ad Atene?
2. Ieri noi ( passare ) ... da Maria .
3. Sono innamorato ... Maria.
4. Stasera vorrei andare con Maria a cenare .... Carlo.
5. Come si chiama .... figlia signora?
6. Hai visto ... fratello minore?
7. Sono sicura che tu ( volere ) .... venire domani.
8. Appena tu ( fare ) ... la ginnastica usciremo .
9. Maria da quando ( iscriversi ) .... al corso ?
10. Ieri Maria ( studiare ) ...... tutto il giorno.
11. Conosci le ragazze? ...... conosco solo due.
12. Qando l' ho vista ...... ho chiesto i soldi.
13. Chi ha spedito le lettere a Giovanni? .... (spedire) noi.
14. Ieri noi (rimanere) ..... ancora un po' ma avevamo da fare
15. Mi avevano detto che ( arrivare ) .... alle 4.
16. Signora ( finire ) .... questo lavoro subito !
17. Dottore ( dirmi ) ....... la verita` !
18. Maria non `e venuta con noi perche`( vedere ) ..... il film
19. Paolo ( fermarsi ) ...... voglio parlarti !
20. Maria, ...... figlio `e mio amico vive a Roma da 3 anni .

Η βαθμολογία σας (μετρήστε τα σωστά ) :

17 - 20 Σωστά : ΤΕΛΕΙΟΣ

13 - 16 Σωστά : ΚΑΛΟΣ

9 - 12 Σωστά : ΜΕΤΡΙΟΣ

5 - 8 Σωστά : ΚΑΚΟΣ

0 - 5 Σωστά : ΘΕΛΕΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ

Βασικό Test αξιολόγησης Celi 3

Οδηγίες : Στο παρακάτω Test,  γράψτε το σωστό στο λευκό κενό που έχει κάτω από την πρόταση και πατήστε ΟΚ !  Όχι Enter !

Βασικό Test αξιολόγησης Celi 3

Οδηγίες : Στο παρακάτω Test,  γράψτε το σωστό στο λευκό κενό που έχει κάτω από την πρόταση και πατήστε ΟΚ !  Όχι Enter !

1.   Einstain ( ottenere ) ... il premio Nobel per la fisica.
2. Se non tu fossi disordinata, non (perdere) ... tempo.
3. Andra` a Roma nonostante (andarci) ... molte volte.
4. Verrei volentieri, se non (sentrsi) ... male.
5. Non volevo che tu (pensare) ... male di me.
6. Se non fosse stato tardi, (potere) ... andare da lei.
7. Penso che Paola (morire) ... dalla voglia di vedermi.
8. In Italia ( pranzare ) ... verso le 13.
9. Paolo era l'unico che (potere) ... risolvere la situazione.
10. Bisognava che tu (svagliarsi) ... prima.
11. Il dottore volle che io (fare) ... una dieta.
12. Chiunque (dire) ... queste cose, non mi conosce.
13. Era la poesia piu` lunga che io (leggere) ... mai.
14. Magari ( potere ) ... venire anch' io con voi.
15. Le rose (cogliere) ... da Paola ieri.
16. Voglio avvisarlo prima che (farlo) ... gli altri.
17. Maometto (nascere) ... a Mecca.
18. Il conto (dovere pagare) ... dal cliente.
19. A causa dello sciopero (cancellare) ... molti voli.
20. Avrei preferito che Anna (arrivare) ... prima.

Η βαθμολογία σας (μετρήστε τα σωστά ) :

17 - 20 Σωστά : ΤΕΛΕΙΟΣ

13 - 16 Σωστά : ΚΑΛΟΣ

9 - 12 Σωστά : ΜΕΤΡΙΟΣ

5 - 8 Σωστά : ΚΑΚΟΣ

0 - 5 Σωστά : ΘΕΛΕΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ

●  Στη σελίδα Web TV & Radio Live θα βρείτε ακόμη όλες τις Ιταλικές Εφημερίδες , Webcam Live αλλά και το Televideo της Rai γιά  άμεση και έγκαιρη ενημέρωση όλο το 24ωρω. Πλούσιο υλικό για εξοικείωση με την Ιταλική Γλώσσα και Κουλτούρα.

●  Στη σελίδα Web TV & Radio Live θα βρείτε ακόμη όλες τις Ιταλικές Εφημερίδες , Webcam Live αλλά και το Televideo της Rai γιά  άμεση και έγκαιρη ενημέρωση όλο το 24ωρω. Πλούσιο υλικό για εξοικείωση με την Ιταλική Γλώσσα και Κουλτούρα.

Email : italika@italika.gr
Skype : italikastathis
Τηλ :  2102017907 
Κιν  :  6977477174
Viber : +306977477174 
Gmail : italikastathis@gmail.com

Τριανταφύλλου Ι. Ευστάθιος 
( Καθηγητής Ιταλικών )

Ακολουθήστε μας :

Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας

ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online
ιδιαίτερα ιταλικά, italika online

Scan vCard QR-Code - www.italika.gr

Μαθήματα Ιταλικών Online - Ιδιαίτερα ή Μικρά Γκρουπ

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr 

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr