Ιταλική Γραμματική : ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ

 

1). Αλλάζουν την κατάληξη του δευτέρου συνθετικού τα σύνθετα δυο ονομάτων όμοιου γένους,  καθώς και τα σύνθετα επιρρήματος και ονόματος.

L’ aeroplano - gli aeroplani                         il soprannome          - i soprannomi

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :

Il capobandito - i capibanditi                      il capocomico - i capicomici (capocomici)

il capocuoco - i capicuochi                          il capodanno - i capidanno

il capopopolo - i capipopolo                       il capoluogo - i capiluoghi (capoluoghi)

il capoposto - i capiposto                            il capotreno - i capitreno (capotreni, capitreni)

il capotecnico - i capitecnici

2).  Αλλάζουν την κατάληξη του πρώτου συνθετικού τα σύνθετα δυο ονομάτων διαφορετικού γένους.

Il capofamiglia - i capifamiglia                  il capostazione - i capistazione

3). Αλλάζουν την κατάληξη και των δυο συνθετικών τα σύνθετα δυο ονόματος και επιθέτου.

La mezzanotte - le mezzenotti                   il mezzotermine - i mezzitermini

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :

il mezzogiorno - i mezzogiorni                   il purosangue - i purisangue

4). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα ρήματος και ονόματος.

Il portalettere - i portalettere

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :

il lavamano - i lavamani                            il passatempo - i passatempi

il portafoglio - i portafogli

5). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα επιρρήματος και ρήματος.

Il benedire - i benedire

6). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα δυο ρημάτων.

Il dormiveglia - i dormiveglia                     il saliscendi - i saliscendi

 

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr

Μεταβείτε στο Αρχείο Αναρτήσεων : Blog