15 Νοεμβρίου 2017Comments are off for this post.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ

LA  PUNTEGGIATURA =  ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΕΩΣ

 

PUNTO ( . ) = ΤΕΛΕΙΑ                                          

Χωρίζονται προτάσεις που περιέχουν ένα πλήρες νόημα.

PUNTO E VIRGOLA ( ; ) = ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΑ

Χωρίζονται τα μέρη μιας περιόδου τα οποία περιέχουν ένα νόημα αυτοτελές.

DUE PUNTI ( : ) = ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ                                  

Μπαίνουν πριν από λέξεις η συζητήσεις η πριν από αρίθμηση η όταν η σκέψη που ακολουθεί είναι εξήγηση.

PUNTO INTERROGATIVO ( ? ) = ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ 

PUNTO ESCLAMATIVO ( ! ) = ΘΑΥΜΑΣΤΙΚΟ         

Μπαίνει μετά από λέξη η στο τέλος προτάσεως η περιόδου όταν εκφράζουν θαυμασμό, αναφώνηση, έκπληξη.

 

LA VIRGOLA ( , ) = ΚΟΜΜΑ                             

Για να χωρίσει τις δευτερεύουσες προτάσεις από τις κύριες, μπροστά από κάθε λέξη όταν πρόκειται για απαρίθμηση, μετά από τα επιρρήματα  si, no, bene, μπροστά από τις λέξεις affinche`, sebbene, anzi, pero`, ma, και πριν από κλητική ( chiamare, rivolgere la parola : es. : Signori, vi prego ... )

PUNTINI DI SOSPENSIONE ( ... ) = ΑΠΟΣΙΩΠΗΤΙΚΑ

LE PARENTESI (TONDE)  ( ) = ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ

Για να εξηγήσει η να συμπληρώσει αυτά που έχουν λεχθεί.

LE VIRGOLETTE ( «  » ) = ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ       

Λόγια κάποιου η λέξεις που θέλουμε να τονίσουμε.

LINEETTE ( - ) = ΠΑΥΛΑ                                    

Μπαίνει στον διάλογο η αντικαθιστά τη διπλή παρένθεση.

TRATTINO ( - ) = ΕΝΩΤΙΚΟ - ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ   

Δείχνει ότι η λέξη που κόπηκε συνεχίζεται στην επόμενη σειρά και για να ενώσει τα δυο μέρη ορισμένων σύνθετων λέξεων.

APOSTROFO ( ' ) = ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ                  

Μπαίνει στη θέση του γράμματος η της συλλαβής που έπαθε έκθλιψη.

LE PARENTESI QUADRE [ ] = ΑΓΚΥΛΕΣ

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr

  

3 Νοεμβρίου 2017Comments are off for this post.

Ονόματα Σύνθετα

Ιταλική Γραμματική : ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ

 

1). Αλλάζουν την κατάληξη του δευτέρου συνθετικού τα σύνθετα δυο ονομάτων όμοιου γένους,  καθώς και τα σύνθετα επιρρήματος και ονόματος.

L’ aeroplano - gli aeroplani                         il soprannome          - i soprannomi

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :

Il capobandito - i capibanditi                      il capocomico - i capicomici (capocomici)

il capocuoco - i capicuochi                          il capodanno - i capidanno

il capopopolo - i capipopolo                       il capoluogo - i capiluoghi (capoluoghi)

il capoposto - i capiposto                            il capotreno - i capitreno (capotreni, capitreni)

il capotecnico - i capitecnici

2).  Αλλάζουν την κατάληξη του πρώτου συνθετικού τα σύνθετα δυο ονομάτων διαφορετικού γένους.

Il capofamiglia - i capifamiglia                  il capostazione - i capistazione

3). Αλλάζουν την κατάληξη και των δυο συνθετικών τα σύνθετα δυο ονόματος και επιθέτου.

La mezzanotte - le mezzenotti                   il mezzotermine - i mezzitermini

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :

il mezzogiorno - i mezzogiorni                   il purosangue - i purisangue

4). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα ρήματος και ονόματος.

Il portalettere - i portalettere

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :

il lavamano - i lavamani                            il passatempo - i passatempi

il portafoglio - i portafogli

5). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα επιρρήματος και ρήματος.

Il benedire - i benedire

6). Παραμένουν αμετάβλητα τα σύνθετα δυο ρημάτων.

Il dormiveglia - i dormiveglia                     il saliscendi - i saliscendi

 

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr

Μεταβείτε στο Αρχείο Αναρτήσεων : Blog

  

3 Νοεμβρίου 2017Comments are off for this post.

Τα Κεφαλαία

ΠΌΤΕ ΜΙΑ ΛΈΞΗ ΓΡΆΦΕΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΊΟ

1). Στην αρχή κάθε περιόδου:

Io sono il professore.

2). Μετά τις δυο τελείες (:) όταν αναφέρονται  τα λόγια τρίτου:

Il professore ci disse : Andate subito a scuola.

3). Μετά το ερωτηματικό (?) και το θαυμαστικό (!) όταν κλείνουν μια περίοδο:

Dove vai ? Vado a scuola.

4). Στα κύρια ονόματα και επίθετα :

Paolo, Bianchi.

5). Στα ονόματα τόπων :

Roma, Grecia.

6). Στα ονόματα που δείχνουν τους κατοίκους μιας περιοχής , πόλεως κτλ.

Greco, Romano.

7). Στα ονόματα που δείχνουν τίτλο:

Il Re.

Όταν το όνομα που δείχνει τίτλο ακολουθείται από κύριο όνομα 

      γράφεται με μικρό:       Il re Paolo.

8). Στα ονόματα πραγμάτων που έχουν προσωποποιημένη έννοια :

Il Municipio.   (= ο δήμος, οι άνθρωποι)

9). Στα συνώνυμα του Θεού, Παναγίας, αγίων και στις αντωνυμίες που αναφέρονται σ’ αυτούς.

L’ Onnipotente ....      credo a Lui.

10). Στα ονόματα που δείχνουν αιώνες:

Il Settecento.

11). Στα ονόματα που δείχνουν τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, έργων τέχνης.

Il Canzoniere.

12). Στα ονόματα εταιρειών και εμπορικών οργανώσεων :

La Banca d’ Italia.

13). Στις αντωνυμίες που δείχνουν τύπο ευγενείας (προαιρετικά, αρκεί να μη γίνεται  σύγχυση με τις αντωνυμίες του θηλυκού γένους).

Professore La saluto.

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών - www.italika.gr

Μεταβείτε στο Αρχείο Αναρτήσεων : Blog