20 Ιανουαρίου 2019Comments are off for this post.

Νέα Βαθμολόγηση των Celi

Η βαθμολόγηση των Celi άλλαξε (καταργήθηκε η αρνητική βαθμολογία) και θα ισχύει από τις εξετάσεις του Μαρτίου 2019. Θα δούμε πιο κάτω σε απλή μορφή πως βαθμολογούνται το Celi 2 & Celi 3. Η δυσκολία των εξετάσεων και όλα τα άλλα παραμένουν ίδια.

Celi 2

Prova di comprensione della Lettura
Α.1.
2 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.2.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.3.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.4.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.5.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di produzione Scritta
B.1. από 0 έως 5 βαθμούς

B.2. από 0 έως 15 βαθμούς

B.3. από 0 έως 20 βαθμούς

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di comprensione dell’ Ascolto
C.1.
2 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

C.2.
2 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

C.3.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di produzione Orale
Από 0 έως 40 βαθμούς

Η βάση στο γραπτό είναι 72 / 120

Η βάση στο προφορικό είναι 22 / 40

Celi 3

Prova di comprensione della Lettura
Α.1.
3 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.2.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.3.
3 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
2 βαθμούς για κάθε απάντηση σωστή αλλά λάθος εκφραζόμενη
1 βαθμούς για κάθε απάντηση μη ολοκληρωμένη
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di produzione Scritta
B.1. από 0 έως 20 βαθμούς
B.2. από 0 έως 20 βαθμούς

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di competenza Linguistica
C.1.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

C.2.
2 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
1 βαθμούς για κάθε απάντηση μη ολοκληρωμένη
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

C.3.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 20 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di comprensione dell’ Ascolto
D.1.
3 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε
D.2.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di produzione OraleΑπό 0 έως 60 βαθμούς

Η βάση στο γραπτό είναι 84 / 140
Η βάση στο προφορικό είναι 33 / 60

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής ιταλικών   - www.italika.gr

20 Ιανουαρίου 2019Comments are off for this post.

Eξετάσεις CELI 2019

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟY 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαρτίου 2019 θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 02.03.2019
• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 14 έως 29 Ιανουαρίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 28/01/2019), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟY 2019 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαϊου 2019 θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 25.05.2019
• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 11 έως 23 Μαρτίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 23/03/2019), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2019 - όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 24.06.2019
• Προφορική εξέταση: από 25.06.2019

Εγγραφές: 27 Μαρτίου έως 18 Απριλίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 18/04/2019), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2019

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2019 - όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 18.11.2019
• Προφορική εξέταση: από 19.11.2019

Εγγραφές: 16 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2019

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 02/10/2019), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ 


    • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό 
    ταυτοπροσωπίας 
    • Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με 
    κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες 
    • Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο) 

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/001080-49 (IBAN GR 9201 1012 9000 0012 9001 080 49) και είναι: 

      CELI Impatto livello A1 μόνο 70 ευρώ (για ολόκληρη την εξέταση) 49 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

      CELI 1 LIVELLO A2 μόνο 90 ευρώ (για ολόκληρη την εξέταση) 63 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

      CELI 2,3,4,5 110 ευρώ (για ολόκληρη την εξέταση) 78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικάΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 


    • Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα 
    δικαιολογητικά τυχόν σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον 
    δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις 
    μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές. 
    • Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών 
    εξετάσεων δεν λάβετε ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε 
    να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714, Email: 
    celi.iicatene@esteri.it 


ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI ΜΕΣΩ COURIER >>>>

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ CELI >>>>>

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 >>>>>>

( Η ενημέρωση είναι από την σελίδα του Istituto Italiano di Cultura di Atene >>>> )

Τριανταφύλλου Ευστάθιος - www.italika.gr

26 Απριλίου 2018Comments are off for this post.

Εξετάσεις CELI 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟY 2018 ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CELI>>>

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαρτίου 2018 θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 03.03.2018
• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 09 έως 30 Ιανουαρίου 2018

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 29/01/2018), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟY 2018 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CELI>>>

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαϊου 2018 θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 26.05.2018
• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 12 έως 23 Μαρτίου 2018

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 23/03/2018), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2018
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΤΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ CELI>>>

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2018 - όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 και CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 18.06.2018
• Προφορική εξέταση: από 19.06.2018

Εγγραφές: 10 Απριλίου έως 3 Μαϊου 2018

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθήνων ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων CELI και στην ΠΑΤΡΑ από την εξεταστική του Νοεμβρίου του 2012.

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 30/04/2018), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

                                   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό
ταυτοπροσωπίας
• Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με
κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες
• Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/001080-49 (IBAN GR 9201 1012 9000 0012 9001 080 49) και είναι:

70 ευρώ Celi Impatto A1 (για ολόκληρη την εξέταση)
 90 ευρώ Celi 1 (για ολόκληρη την εξέταση)
110 ευρώ Celi 2,3,4,5 (για ολόκληρη την εξέταση)
78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

• Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα
δικαιολογητικά τυχόν σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον
δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις
μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.
• Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών
εξετάσεων δεν λάβετε ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε
να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714, Email:
celi.iicatene@esteri.it

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI ΜΕΣΩ COURIER >>>>

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ CELI >>>>>

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI ΙΟΥΝΙΟΥ 2018>>>>>>

( Η ενημέρωση είναι από την σελίδα του Istituto Italiano di Cultura di Atene >>>> )

Τριανταφύλλου Ευστάθιος - www.italika.gr