Η βαθμολόγηση των Celi άλλαξε (καταργήθηκε η αρνητική βαθμολογία) και θα ισχύει από τις εξετάσεις του Μαρτίου 2019. Θα δούμε πιο κάτω σε απλή μορφή πως βαθμολογούνται το Celi 2 & Celi 3. Η δυσκολία των εξετάσεων και όλα τα άλλα παραμένουν ίδια.

Celi 2

Prova di comprensione della Lettura
Α.1.
2 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.2.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.3.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.4.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.5.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di produzione Scritta
B.1. από 0 έως 5 βαθμούς

B.2. από 0 έως 15 βαθμούς

B.3. από 0 έως 20 βαθμούς

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di comprensione dell’ Ascolto
C.1.
2 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

C.2.
2 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

C.3.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di produzione Orale
Από 0 έως 40 βαθμούς

Η βάση στο γραπτό είναι 72 / 120

Η βάση στο προφορικό είναι 22 / 40

Celi 3

Prova di comprensione della Lettura
Α.1.
3 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.2.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

A.3.
3 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
2 βαθμούς για κάθε απάντηση σωστή αλλά λάθος εκφραζόμενη
1 βαθμούς για κάθε απάντηση μη ολοκληρωμένη
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di produzione Scritta
B.1. από 0 έως 20 βαθμούς
B.2. από 0 έως 20 βαθμούς

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di competenza Linguistica
C.1.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

C.2.
2 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
1 βαθμούς για κάθε απάντηση μη ολοκληρωμένη
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

C.3.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 20 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di comprensione dell’ Ascolto
D.1.
3 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς για κάθε λάθος απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε
D.2.
1 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση
0 βαθμούς αν δεν απαντήσετε

( το ανώτερο είναι 40 βαθμούς αν είναι όλα σωστά )

Prova di produzione OraleΑπό 0 έως 60 βαθμούς

Η βάση στο γραπτό είναι 84 / 140
Η βάση στο προφορικό είναι 33 / 60

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής ιταλικών   - www.italika.gr