ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Η ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ) ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΕΓΚΥΡΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ) ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν την αίτηση εγγραφής τους (η προεγγραφής τους) κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις ημερομηνίες που καθορίζει αυτόνομα το κάθε Πανεπιστήμιο.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση του δικτύου http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0059Studen/0619docume/4794Dispos.htm καθώς και στα ίδια τα Πανεπιστήμια.

Παράλληλα το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους τις πρώτες γενικές πληροφορίες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι πρωτότυποι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Apostille, να είναι μεταφρασμένοι επίσημα στην ιταλική γλώσσα και να είναι επικυρωμένοι από τις κατά τόπους Ιταλικές Προξενικές Αρχές. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από την Dichiarazione di Valore που εκδίδεται από τις Ιταλικές Προξενικές Αρχές.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο μια αίτηση για την επικύρωση του τίτλου σπουδών. Τα έντυπα των αιτήσεων χορηγούνται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο.

Μαζί με την αίτηση επικύρωσης τίτλου σπουδών (modello C) και το διαβατήριό τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. πρωτότυπο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης ή τεχνικής σχολής (με βαθμολογία πάνω από 10), επικυρωμένο με την σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) και μεταφρασμένο στα ιταλικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μετάφραση πρέπει να είναι επικυρωμένη

2. Τρία (3) απλά φωτοαντίγραφα του παραπάνω Απολυτηρίου.

3. Πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης για τα ΑΕΙ, με την οποία ο υποψήφιος θα μπορεί να συμμετάσχει στην επιλογή για την εγγραφή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, επικυρωμένη με την σφραγίδα APOSTILLE - συν ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο - (χωρίς μετάφραση).

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το Λύκειο όπου θα δηλώνεται ότι το Απολυτήριο και η Βεβαίωση Πρόσβασης εκδόθηκαν πράγματι από το συγκεκριμένο Λύκειο και επίσης θα αναφέρει το έτος εγγραφής του ενδιαφερόμενου και το έτος αποφοίτησής του (χωρίς μετάφραση).

5. Δυο απλές φωτοτυπίες του διαβατηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ (δακτυλογραφημένα με λατινικούς χαρακτήρες) ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στις ακόλουθες Σχολές υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις σε όλα τα Πανεπιστήμια της Ιταλίας:

- Αρχιτεκτονική

- Ιατρική

- Οδοντιατρική

- Κτηνιατρική

- Παιδαγωγική (Scienze della formazione primaria)

Σημ. Ενδέχεται να υποβληθούν σε εισαγωγικές εξετάσεις και οι υποψήφιοι άλλων Σχολών κατόπιν αυτόνομης απόφασης των ίδιων των Πανεπιστημίων.

(Για περισσότερες πληροφορίες και πιο έγκυρες θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών. )

Τριανταφύλλου Ευστάθιος

Καθηγητής Ιταλικών