Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών

Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθ. Ιταλικών

Μαθήματα Ιταλικών OnLine - Ιδιαίτερα

Διαθέσιμες ελεύθερες ώρες για μαθήματα on line

(Περιορισμένος αριθμός μαθητών & ωρών - Τριανταφύλλου Ι. Ευστάθιος καθηγητής ιταλικών)

Διαθέσιμες ελεύθερες ώρες

(Περιορισμένος αριθμός μαθητών & ωρών - Τριανταφύλλου Ι. Ευστάθιος καθηγητής ιταλικών)

Οδηγίες για των Πίνακα :

● Τα λευκά κουτάκια είναι ελεύθερες ώρες (για ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών online ή για Γκρουπ).

● Τα λευκά κουτάκια είναι ελεύθερες ώρες για ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών online ή για Γκρουπ.

● Τα κίτρινα κουτάκια είναι ελεύθερες ώρες (είναι υπό συζήτηση με άλλους, μπορείτε να τις κλείσετε).

▪Τα κίτρινα κουτάκια είναι ώρες υπό συζήτηση ακόμη ελεύθερες για μαθήματα (μπορείτε να τις κλείσετε).

● Τα πράσινα κουτάκια είναι ώρες που θα ελευθερωθούν σύντομα (ελεύθερες από τον άλλο μήνα).

▪Τα πράσινα κουτάκια είναι ώρες που θα ελευθερωθούν σύντομα (ελεύθερες από τον άλλο μήνα).

● Τα καφέ κουτάκια είναι ώρες για γκρουπ έως 3 άτομα (υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για συμμετοχή).

● Τα κόκκινα κουτάκια είναι ώρες καταλυμένες με μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ (δεν αλλάζουν εύκολα).

● Για Συμμετοχή σε γκρουπ επιλέξτε ώρες και συμπληρώστε την Φόρμα Εγγραφής (και για ιδιαίτερα).

Τα μαθήματα τελειώνουν πάντα για καλοκαίρι 31 Ιουλίου και αρχίζουν ξανά μετά την 1η Σεπτεμβρίου.

Εγγύηση Πτυχίου

Εγγύηση Πτυχίου

guaranteedxxS

Ενημερωθείτε για την Εγγύηση!

Δευτέρα

Vikt. 9:30 - 11:30

11:30 - 12:45

.

Rig. 15:30 - 17:00

Dim.17:00 - 18:45

Min. 19:00 - 20:30

Mar. 20:00 - 22:00

Τρίτη

S.M. 9:30 - 11:00

Evag.11:00 - 13:00

.

 14:45 - 16:30

Nik. 16:45 - 18:30

19:00 - 20:30

Xar. 20:30-22:00

Τετάρτη

Vikt. 9:30-10:30

Maria: 9:30-11:30

10:30 - 13:00

.

Rig. 15:30 - 17:00

Dim.17:00 - 19:00

Min 19:00 - 20:30

20:00-22:00

Πέμπτη

Irin. 9:30 - 11:30

Lin. 11:30-13:00

Lina: 11:30-13:00

.

 15:30 - 17:00

Dim. 17:00-18:45

Xar. 19:00-20:30

Lina Xr: 18:00-20:00

Marios: 20:30-22:00

Marios: 20:30-22:00

Παρασκευή

Mar. 9:30 - 11:30

 11:00 - 13:00

.

.

15:30 - 17:00

Dim. 16:00 - 19:45

 20:00 - 22:00

Σάββατο

Dim 9:30 - 11:30

11:30-13:00

.

.

Dim. 15:30 - 17:30

Dimit: 15:30-17:30

.

.

● Αναπλήρωση χαμένων ωρών γίνεται εντός 10 ημερών & μόνο μέσα στις υπάρχουσες διαθέσιμες ελεύθερες ώρες αν υπάρχουν. 

πίνακας ενημερώνεται με κάθε μόνιμη αλλαγή ωρών)

●  Ενημερωθείτε για τα μαθήματα ιταλικών τις προσφορές και τις τιμές εδώ : Τιμές

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr 

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr