Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθηγητής Ιταλικών

Τριανταφύλλου Ευστάθιος - Καθ. Ιταλικών

Μαθήματα Ιταλικών OnLine - Ιδιαίτερα

Διαθέσιμες ελεύθερες ώρες για μαθήματα on line

(Περιορισμένος αριθμός μαθητών & ωρών - Τριανταφύλλου Ι. Ευστάθιος καθηγητής ιταλικών)

Διαθέσιμες ελεύθερες ώρες

(Περιορισμένος αριθμός μαθητών & ωρών - Τριανταφύλλου Ι. Ευστάθιος καθηγητής ιταλικών)

Οδηγίες για των Πίνακα :

● Τα λευκά κουτάκια είναι ελεύθερες ώρες (για ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών online ή για Γκρουπ).

● Τα λευκά κουτάκια είναι ελεύθερες ώρες για ιδιαίτερα μαθήματα ιταλικών online ή για Γκρουπ.

● Τα κίτρινα κουτάκια είναι ελεύθερες ώρες (είναι υπό συζήτηση με άλλους, μπορείτε να τις κλείσετε).

▪Τα κίτρινα κουτάκια είναι ώρες υπό συζήτηση ακόμη ελεύθερες για μαθήματα (μπορείτε να τις κλείσετε).

● Τα πράσινα κουτάκια είναι ώρες που θα ελευθερωθούν σύντομα (ελεύθερες από τον άλλο μήνα).

▪Τα πράσινα κουτάκια είναι ώρες που θα ελευθερωθούν σύντομα (ελεύθερες από τον άλλο μήνα).

● Τα καφέ κουτάκια είναι ώρες για γκρουπ έως 3 άτομα (υπάρχουν ελεύθερες θέσεις για συμμετοχή).

● Τα κόκκινα κουτάκια είναι ώρες καταλυμένες με μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ (δεν αλλάζουν εύκολα).

● Για Συμμετοχή σε γκρουπ ή μαθήματα ιδιαίτερα επιλέξτε ώρες και συμπληρώστε την Φόρμα Εγγραφής .

Τα μαθήματα τελειώνουν πάντα για καλοκαίρι 31 Ιουλίου και αρχίζουν ξανά μετά την 1η Σεπτεμβρίου.

Εγγύηση Πτυχίου

Εγγύηση Πτυχίου

guaranteedxxS

Ενημερωθείτε για την Εγγύηση!

Δευτέρα

Vikt. 9:30 - 11:30

 11:30 - 13:00

.

Fl. 15:00 - 17:00

Dim.17:00 - 18:45

Min. 19:00 - 20:30

Mar. 20:30 - 22:00

Τρίτη

Dim. 9:30 - 11:00

Evag.11:00 - 13:00

.

Mag.  15:30 - 16:30

 16:30 - 18:00

Nik. 18:00 - 20:00

Xar. 20:30-22:00

Τετάρτη

Vikt. 9:30-10:30

Maria: 9:30-11:30

Irin.10:30 - 13:00

.

Rig. 15:30 - 17:00

Dim.17:00 - 19:00

Min 19:00 - 20:30

20:30-22:00

Πέμπτη

Mar. 9:30 - 11:00

Lin. 11:30-13:00

Lina: 11:30-13:00

.

Fl.  15:00 - 17:00

Dim. 17:00-18:45

Xar. 19:00-20:30

Lina Xr: 18:00-20:00

Mar: 20:30-22:00

Marios: 20:30-22:00

Παρασκευή

Fil. 9:30 - 11:30

 11:30 - 13:00

.

.

Ren. 16:00 - 17:45

Adel 18:00 - 19:45

Fl. 20:00 - 22:00

Σάββατο

Dim 9:30 - 11:30

Mag. 11:30-12:30

.

.

S.M. 15:30 - 17:30

Dimit: 15:30-17:30

.

.

● Αναπλήρωση χαμένων ωρών γίνεται εντός 10 ημερών & μόνο μέσα στις υπάρχουσες διαθέσιμες ελεύθερες ώρες αν υπάρχουν. 

πίνακας ενημερώνεται με κάθε μόνιμη αλλαγή ωρών & ο αριθμός μαθητών είναι περιορισμένος)

●  Ενημερωθείτε για τα μαθήματα ιταλικών τις προσφορές και τις τιμές εδώ : Τιμές

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr 

Web Design by me ( Ευστάθιος Ι.Τριανταφύλλου )  |  Copyright © 2017 www.italika.gr